Sprzedaż

 • Odlewnicze stopy aluminiowe
  Odlewnicze stopy aluminiowe

  Odlewnicze stopy aluminiowe to główny produkt Grupy Alumetal.

  Nasze zakłady, jedne z najnowocześniejszych w Europie, oferują pełną gamę stopów produkowanych na bazie surowców wtórnych czy aluminium pierwotnego.

  W swojej ofercie posiadamy stopy produkowane wg następujących norm:
   

  Bogata oferta obejmuje również specyficzne stopy cynkowe i magnezowe produkowane wg indywidualnych wymagań klienta.

  Dostarczane do klienta stopy mają postać gąski o masie 6-8 kg i wymiarach: dł. 680 mm, szer. 104 mm, wys. 50-70 mm.

  Standardowo nasze wyroby są pakowane w pojedyncze lub podwójne stosy o wadze 500-900kg, spięte taśmą plastikową lub stalową. Na życzenie klienta dostępne są również inne formy pakowania.

  Grupa Alumetal może poszczycić się również wieloletnim doświadczeniem w dostawach metalu w postaci ciekłej.

 • Rozdrabniacz ziarna (grain refiner) – zaprawa AlTiB w postaci drutu
  Rozdrabniacz ziarna (grain refiner) – zaprawa AlTiB w postaci drutu

  W odlewniach kontrola wielkości ziaren jest konieczna dla utrzymania powtarzalności i jakości produktu, obniżenia kosztów i utrzymania wysokiego poziomu produktywności.

  Kontrolowane dodawanie do roztopionego aluminium dodatków typu AlTiB uwalnia cząstki zarodkujące, które sprzyjają równoosiowym strukturom drobnych ziaren w całym odlewanym stopie, zapobiegając w ten sposób tworzeniu się kryształów kolumnowych.

  Dodawanie AlTiB poprawia jednorodność i pozwala na równomierne rozprowadzenie pierwiastków stopowych, zmniejsza porowatość, eliminuje pękanie na gorąco w konstrukcjach odlewanych, poprawia wrażliwość na późniejszą obróbkę cieplną oraz poprawia właściwości mechaniczne i skrawalność w procesie wytwarzania.

  W mikrostrukturze zaprawy AlTi można wyodrębnić dwa różne typy cząstek: cząstki TiB2 (zwyczaj o wielkości 1-2 mikronów), które nie rozpuszczają się w ciekłym aluminium oraz cząstki TiAl3 (większych niż TiB2, zwykle o rozmiarze 30-50 mikronów), które łatwo rozpuszczają się w ciekłym aluminium. Oba rodzaje cząstek odgrywają istotną rolę w procesie rozdrabniania ziarna.

  Dziesięciolecia badań nad zastosowaniami uszlachetniaczy ziaren aluminium wskazują, że stop AlTiB jest najczęściej stosowany w odlewniach na całym świecie.

  Uzupełniając swoją ofertę Alumetal dołączył w 2018 roku do grona czołowych producentów rozdrabniacza ziarna – zaprawy AlTiB. Jakość oferowanego produktu spełnia najwyższe standardy.

  Główne zastosowanie zaprawy AlTiB to rozdrobnienie ziarna metalu poprzez ułatwienie powstawania dużej ilości zarodków krystalizacji i podniesienia jednorodności w stopach aluminiowych i wyrobach z aluminium. Efektem tego są:
   

  • poprawa własności mechanicznych i podatność do obróbki mechanicznej
  • zwiększenie odporności na zmęczenie
  • poprawa zasilania odlewu, mniejsze ryzyko powstania rzadzizn i porowatości
  • zwiększenie podatności na obróbkę cieplną, redukcja pęknięć na gorąco (stopy AlCu, AlMg)
    

  Rozdrabniacz ziarna produkowany jest w następujących formach:

  - drutu w postaci zwojów o wadze od 180 kg do 450 kg i średnicy 9,5 mm +/- 1%

  - drutu ciętego, pręt o długości 500-1000 mm

  - odlewu półciągłego (conti bars) o wadze 0,5-3 kg i wymiarach: długość 185 – 1110 mm ± 1%, powierzchnia przekroju poprzecznego ok. 1000 mm2
   

 • Stopy wstępne
  Stopy wstępne

  Właściwości mechaniczne i fizyczne aluminium zmieniają się dzięki zastosowaniu składników stopowych. Składniki te są powszechnie określane jako utwardzacze.

  Stopy wstępne na bazie aluminium zawierają składniki stopowe w wysokich stężeniach. Zapewnia to wygodny i ekonomiczny sposób dodawania ich do aluminium w celu uzyskania pożądanych właściwości. Stopy wstępne łatwo rozpuszczają się w niższych temperaturach ciekłego aluminium, minimalizując w ten sposób utlenianie i zagazowanie ciekłego metalu. Niższe temperatury pieca oznaczają również mniejsze zużycie energii i dłuższą żywotność pieca, a co najważniejsze doskonale adresują kwestie obniżania emisji CO2.

  Podążając za oczekiwaniami klientów i chcąc tworzyć kompleksową ofertę Grupa Alumetal uruchomiła produkcję stopów wstępnych, tzw. zapraw. Stopy wstępne produkowane są zgodnie ze specyficznymi wymaganiami Klienta lub następującymi normami:
   

  Wśród najpopularniejszych zapraw produkowanych przez Alumetal należy wymienić: AlMn, AlSi, AlCu, AlNi, AlCr,  AlFe, AlTi, AlMg, AlZr o różnej zawartości procentowej dodatku stopowego.

  Produkt ma postać wafla o wymiarach: 435mm x 208mm x 50mm i wadze: 7-12kg w zależności od rodzaju zaprawy.  

  Zaprawy układane są na paletach w stosy o wadze 1000kg, a na życzenie klienta mogą być również foliowane.

   

  Modyfikatory

  Zwykle dostarczane do stosowania w stopach krzemowo-aluminiowych, modyfikatory zmieniają mikrostrukturalne właściwości metalu w celu zwiększenia wytrzymałości, ciągliwości, plastyczności i wynikającej z tego obrabialności. Alumetal oferuje modyfikator do podeutektycznych stopów krzemowo-aluminiowych zawierające stront: AlSr10 , AlSr15 i AlSr20.

 • Fluorek glinowo-potasowy (PAF)
  Fluorek glinowo-potasowy (PAF)

  PAF powstaje w procesie produkcji stopów wstępnych Al na bazie soli, w wyniku reakcji aluminium z mieszaniną soli K2TiF6 i KBF4. 

  Fluoroglinian potasu (PAF) to sól nieorganiczna znana również jako: kriolit potasowy, czterofluoroglinian potasu, KAlF4 / K3AlF6

  Fluoroglinian potasu (PAF) nieorganiczna sól o czystości handlowej ma użyteczne właściwości i jest używany w wielu dziedzinach przemysłowych. PAF jest używany jako składnik soli topnikowej lub gotowy produkt w procesie wtórnego topienia aluminium w celu usunięcia magnezu. Jest również stosowany w solach pokrywająco-rafinujących w celu poprawy uzysku metalurgicznego, zapewniając suche zgary pozbawione metalu.

   

  Fluoroglinian potasu stosowany jest również do produkcji materiałów ściernych jako aktywny wypełniacz w materiałach ściernych wiązanych żywicą do obróbki metali oraz do produkcji materiałów ceramicznych i szkła.

   

  Alumetal dostarcza PAF w postaci kawałków o wielkości do 300mm pakowanych w big bag lub w postaci proszku o granulacji 0-1mm pakowanego w big bag lub w 25 kg worki papierowe.

 • Aluminium do odtleniania stali
  Aluminium do odtleniania stali

  Grupa Alumetal od lat oferuje aluminium do odtleniania stali w większości będący przedmiotem zainteresowania hut stali. Produkt odpowiada polskiej normie:
   

  Materiał sprzedawany jest w postaci gąski o masie 6-8 kg i wymiarach: dł. 680 mm, szer. 104 mm, wys. 50-70 mm. Dostarczane do klienta gąski standardowo pakowane są w stosy pojedyncze lub podwójne o masie 500-900 kg, spięte taśmą stalową lub plastikową. Na życzenie klienta stosy mogą być foliowane.

 • Usługi
  Usługi

  Alumetal oferuje szeroko pojęte usługi przetopu powierzonych materiałów takich jak wióry aluminiowe, zgary lub inne materiały poprodukcyjne na warunkach uzgodnionych z klientem.

  Ponadto Alumetal oferuje usługi doradztwa technicznego w zakresie odlewnictwa jak i również metalurgii stopów aluminiowych. Jako firma z wieloletnim doświadczeniem w branży aluminiowej proponujemy możliwość prac badawczo-rozwojowych wspólnie z klientem obejmujących prace nad jakością i wymaganiami technicznymi stopów używanych do różnych zastosowań odlewów.

 • Odpady
  Odpady

  Grupa Alumetal w swojej ofercie sprzedażowej posiada również różnego rodzaju złomy.
   

  Złomy stalowe wg PN-85/H-15000

  • N2  – grubość poniżej 4 mm
  • N4  – materiał w postaci wiórów 
  • N5  – materiał do cięcia prasonożycami, grubość powyżej 10 mm 
  • N7  – materiał przestrzenny, wielkogabarytowy pochodzący ze złomowania, grubość powyżej 4 mm 
  • N10 – materiał pomieszany 
  • W18  – materiał strzępiony

  Złomy metali nieżelaznych

  • odlewy i blachy cynkowe ZnAl
  • stal kwasoodporna, klasa E11 
  • stal nierdzewna
  • mosiądz
    

  Osiewka - drobne wióry i opiłki aluminiowe o granulacji poniżej 0,6 mm.

  Zgary aluminiowe o zawartości aluminium od 20-65%, zawartość wolnego Fe do 1%.

 • Topniki i Sole
  Topniki i Sole

  Ofertę Grupy Alumetal dopełniają topniki i sole produkowane przez dywizję chemiczną T+S Sp. z o.o. zlokalizowaną w Kętach. Celem dywizji jest nie tylko sprzedaż produktów z oferty podstawowej, ale ciągłe poszukiwanie rozwiązań podążających za rozwojem przemysłu hutniczego i odlewniczego. W celu zapoznania się ze szczegółową ofertą dywizji zapraszamy do odwiedzenia ich strony internetowej www.tsalumetal.pl

  Wyroby dla odlewnictwa:

  • żużle ochronno-rafinujące dla stopów aluminium i miedzi
  • modyfikatory i rafinatory
  • eliminatory wapnia, magnezu i sodu
  • sole hartownicze
  • preparaty do pokrywania, czyszczenia i odżużlania pieców
  • spoiwa odlewnicze

   

  Wyroby dla hutnictwa:

  • zasypki izolacyjne
  • zasypki izolująco-rafinujące
  • zasypki startowe do otworów wylewowych pieców elektrycznych (EBT)
  • zasypki startowe do wylewów zamknięć suwakowych kadzi stalowniczych
  • zasypki odsiarczające
  • żużle syntetyczne
  • odtleniacze stali granulowane i brykietowane

   

  Surowce chemiczne:

  • chlorek potasu
  • chlorek sodu
  • chlorek amonu
  • fluorek glinu
  • fluorek wapnia
  • kriolit
  • i inne

   Usługi mieszania i brykietowania