Władze firmy

 • Anders Stenhagen
  Przewodniczący Rady Nadzorczej

  Anders Stenhagen jest Dyrektorem ds. Pracowniczych Aluminium Metal, odpowiedzialnym za funkcję HR, CSR (Społeczna odpowiedzialność biznesu), Sustainability (Zrównoważony rozwój), Bezpieczeństwa, Systemów Biznesowych i Zgodności z Przepisami w Obszarze Biznesowym Aluminium Metal (Metale Aluminiowe) w Hydro.
  Anders Stenhagen jest doświadczonym managerem z prawie 20-letnim stażem w Hydro. Wcześniej pracował w konsultingu. Na początku swojej kariery w Hydro był Dyrektorem ds. HR w spółce Qatalum JV, zanim objął stanowisko Dyrektora Działu ds. Wynagrodzeń i Świadczeń w spółce. Od 2012 r. kieruje sprawami pracowniczymi w Obszarze Biznesowym Metale Aluminiowe w Hydro.

  Obecnie zajmuje stanowisko: Dyrektor ds. Pracowniczych Aluminium Metal

  Anders Stenhagen jest obywatelem Norwegii i posiada dwa tytuły magistra w dziedzinie psychologii organizacyjnej i klinicznej uzyskane na Uniwersytecie Londyńskim (City University in London) oraz Uniwersytecie Aarhus (Aarhus University) w Danii.

 • Ingrid Heradstveit Guddal
  Członek Rady Nadzorczej

  Ingrid Heradstveit Guddal jest Dyrektorem ds. Recyklingu w Hydro Aluminium Metal i jest odpowiedzialna za siedem zakładów recyklingu w Europie i USA, a także za kilka nowych projektów recyklingu, zarówno typu greenfield jak i brownfield, w budowie.
  Ingrid Heradstveit Guddal rozpoczęła karierę w Hydro w 1993 roku i posiada bogate doświadczenie na stanowiskach kierowniczych zarówno w produkcji podstawowej, jak i recyklingu. Jej doświadczenie poza Hydro obejmuje stanowisko Naczelnika Urzędu Gminy (Chief Municipal Executive) w gminie Odda oraz stanowisko Doradcy ds. klastrów biznesowych w Innovation Norway. Ingrid posiada również doświadczenie jako członek zarządu kilku firm.

  Obecnie zajmuje stanowisko: Dyrektor ds. Recyklingu, Hydro Aluminium Metal

  Ingrid Heradstveit Guddal jest obywatelką Norwegii i posiada tytuł magistra w zakresie inżynierii procesowej uzyskany na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie (Technische Universität Berlin) w Niemczech oraz Executive MBA w zakresie zarządzania strategicznego uzyskany w Norweskiej Szkole Zarządzania (Norwegian School of Management)

 • Hanne Karine Simensen
  Członek Rady Nadzorczej

  Hanne K. Simensen posiada kilkuletnie doświadczenie na rynkach międzynarodowych i kierowała organizacjami operacyjnymi, handlowymi i pracowniczymi na całym świecie. Zajmowała stanowiska kierownicze w obszarze biznesowym ropy naftowej i gazu, energii oraz aluminium. Obecnie Simensen kieruje Działem Handlowym w Hydro Aluminium, gdzie odpowiada za marketing sprzedaży, logistykę, badania i rozwój, pozyskiwanie i handel metalami w ilości 2,1 mln ton rocznej produkcji podstawowej i 1 mln ton zdolności w zakresie przetopu i recyklingu. Obecnie zajmuje stanowisko: Starszy Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych, Hydro Aluminium Metal.
  Hanne K. Simensen jest obywatelką Norwegii i posiada tytuł magistra zarządzania strategicznego uzyskany w Norweskiej Szkole Zarządzania oraz licencjat z marketingu międzynarodowego uzyskany w Norwegii i Niemczech.