Historia firmy

Grupa Alumetal to nowoczesny i prężnie rozwijający się
producent wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych
zaliczany do największych w Europie.

1953
1953

Budowa zakładu w Kętach i rozpoczęcie działalności Odlewni w ramach Zakładów Metali Lekkich „Kęty”oraz uruchomienie pierwszego pieca indukcyjnego

1970
1970

Rozpoczęcie dostaw ciekłego metalu

koniec lat 80-tych
koniec lat 80-tych

Rozpoczęcie dostaw ciekłego metalu

1999-2000
1999-2000

Wydzielenie spółki Alumetal ze struktur Grupy Kęty i rozpoczęcie samodzielniej działalności przez Alumetal Sp. z o. o.

2001-2003
2001-2003

Zmiana struktury właścicielskiej poprzez nabycie 100% udziałów w Spółce

2003
2003

Przekształcenie Alumetal Sp. z o. o. w Spółkę Akcyjną

2005
2005

Otwarcie nowego zakładu produkcyjnego w Gorzycach - Alumetal Gorzyce Sp. z o. o.

2006-2007
2006-2007

Modernizacja zakładu produkcyjnego w Kętach

2007
2007

Zakończenie II etapu inwestycji w Alumetal Gorzyce Sp. z o. o.

2010
2010

Uruchomienie produkcji soli i topników przez T+S Sp. z o. o.

2010
2010

Zakup większościowego pakietu akcji przez fundusz private equity

2011-2013
2011-2013

Realizacja pierwszego i drugiego etapu inwestycji w Alumetal Nowa Sól Sp. z o. o.

2012
2012

Uruchomienie nowej linii produkcyjnej dedykowanej dla stopów wstępnych w Alumetal Gorzyce Sp. z o. o.

2014
2014

Debiut Alumetalu na GPW

2016
2016

Uruchomienie zakładu na Węgrzech – Alumetal Group Hungary Kft

2018
2018

Uruchomienie linii do produkcji drutu aluminiowego w zakładzie w Gorzycach

2020
2020

Modernizacja zakładu w Kętach