Kontakt

Centr.
Zakład Kęty
Zakład Gorzyce
Zakład Nowa Sól
Zakład Komarom
T+S

Alumetal S.A. - Siedziba główna

ul. Kościuszki 111
32-650 Kęty
Polska

(+48 33) 47 07 100

fax: (+48 33) 47 07 201

alumetal@alumetal.pl

 

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000177577
NIP: 5492040001
REGON: 357081298

Kapitał zakładowy w pełni opłacony: 1.577.552,10 PLN

Zakład Kęty

ALUMETAL POLAND SP. Z O.O.

Adres zakładu produkcyjnego:

al. Wojska Polskiego 17
32-650 Kęty
Polska

+48 (33) 47 07 157

fax: (+48 33) 47 07 180

sekretariat.kety@alumetal.pl

Zakład Gorzyce

ALUMETAL POLAND SP. Z O.O.

Adres zakładu produkcyjnego:

ul. Odlewników 52
39-432 Gorzyce
Polska

(+48 15) 64 49 400

fax: (+48 15) 64 49 401

sekretariat.gorzyce@alumetal.pl

Zakład Nowa Sól

ALUMETAL POLAND SP. Z O.O.

Adres zakładu produkcyjnego:

ul. Przemysłowa 8
67-100 Nowa Sól
Polska

(+48 68) 47 82 300

fax:  (+48 68) 47 82 301

sekretariat.nowasol@alumetal.pl

 

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
VIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS: 0000303315
REGON: 120648136
NIP: 5492338255
Kapitał zakładowy w pełni opłacony: 164 981 300 PLN

Zakład Komarom

Alumetal Group Hungary Kft.

Adres zakładu produkcyjnego:

Irinyi Janos u.10
2903 Komárom
Węgry
+36 34 600 500
alumetal@alumetal.hu
www.alumetal.pl/hu

Kapitał zakładowy: 5 500 000 000 HUF

Registration number: 11-09-022961

Tax ID: 24990280-2-11

T+S Kęty

T+S SP. Z O.O.

Adres zakładu produkcyjnego:

ul. Kościuszki 111
32-650 Kęty
Polska

tel.: (+48 33) 47 07 200
fax: (+48 33) 47 07 201

handel@tsalumetal.pl
www.tsalumetal.pl